Jakie są zalety walcowanych na gorąco płyt ze stopów tytanu?

Strona główna > Wiedza > Jakie są zalety walcowanych na gorąco płyt ze stopów tytanu?

Jakie są zalety walcowanych na gorąco płyt ze stopów tytanu?

płyta ze stopu tytanu stock.png

1. Zmniejszone zużycie energii i obniżone koszty

Walcowanie na gorąco może znacznie zmniejszyć zużycie energii i obniżyć koszty. Ogólnie rzecz biorąc, wraz ze wzrostem temperatury odporność metalu na odkształcenia maleje. Dlatego odporność metalu na odkształcenia podczas walcowania na gorąco jest mniejsza niż podczas obróbki na zimno, co może znacznie zmniejszyć energochłonność podczas walcowania. Dlatego wszystkie metale, które można walcować na gorąco, należy walcować na gorąco.

2. Popraw wydajność przetwarzania

Walcowanie na gorąco może poprawić właściwości przetwórcze metali i stopów. Ponieważ walcowanie na gorąco może rozbić grube ziarna w stanie odlewu, naprawić mikropęknięcia i zmniejszyć lub wyeliminować wady odlewu. Dlatego walcowanie na gorąco może przekształcić strukturę odlewu o niskiej plastyczności w strukturę odkształconą (strukturę przetworzoną) o wyższej plastyczności i poprawić wydajność obróbki metalu.

3. Można zastosować walcowanie z dużą redukcją

Walcowanie na gorąco może wykorzystywać walcowanie o dużej redukcji. W pewnym zakresie temperatur wraz ze wzrostem temperatury zwiększa się plastyczność metalu, dzięki czemu przy walcowaniu można zastosować większe odkształcenie. Jednocześnie można zmniejszyć defekty pęknięć metalu i poprawić współczynnik plastyczności metalu.

4. Nadaje się do walcowania dużych wlewków

Walcowanie na gorąco można zastosować do walcowania dużych wlewków. Ponieważ metal ma wysoką plastyczność i niską odporność na odkształcenia podczas walcowania na gorąco, można stosować większe wlewki. Może nie tylko poprawić produktywność, wydajność i prędkość walcowania, ale także stworzyć warunki dla ciągłości i automatyzacji procesu walcowania. Wymienione powyżej zalety to wszystkie ważne zalety walcowanych na gorąco płyt ze stopów tytanu. Dzięki technologii walcowania na gorąco możemy skutecznie zmniejszyć zużycie energii, poprawić wydajność przetwarzania, a jednocześnie osiągnąć walcowanie o dużej redukcji i walcowanie dużych wlewków. Te zalety sprawiają, że walcowanie na gorąco płyt ze stopów tytanu jest ważną metodą obróbki metalu o szerokich perspektywach zastosowań i zapotrzebowaniu rynkowym.